User avatar
Seifer
Valiant Moderator
Valiant Moderator
Topic Author
Posts: 258
Joined: Fri Aug 26, 2016 9:49 am

คู่มือคอนเควสท์

Thu Feb 08, 2018 1:50 pm

ทุกอย่างต้องยุติลง และได้มีการประกาศสงครามแล้ว
กิลด์ทั้งหลายแห่ง Valiant Force เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสงครามแห่งคอนเควสท์!

เผชิญหน้ากับนักรบจากดินแดนอันห่างไกลและปกป้องศักดิ์ศรีของกิลด์ของคุณในเกียรติยศแห่งการต่อสู้!
คอนเควสท์โลกครั้งแรกจะเริ่มขึ้นในวันที่วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์เวลา 08:00 (เวลาประเทศไทย) เตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับกิลด์ฝ่ายตรงข้ามจากเซิฟเวอร์อื่นๆ

เบต้า!
ยินดีต้อนรับสู่คอนเควสท์ (เบต้า)! หลังจากช่วงเวลาเบต้า จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงการเล่นคอนเควสท์โดยรวม ซึ่งจะรวมไปถึงการจับคู่ รางวัลสำหรับกิลด์ที่ชนะและการปรับสำดุลอาคารด่านหน้า ผู้พิทักษ์และการปันส่วน ฯลฯ

การเข้าร่วม
เงื่อนไขในการเข้าร่วมคอนเควสท์:
1. เลเวลผู้เล่น: 50
2. เลเวลกิลด์: 10
3. จำนวนสมาชิกกิลด์ขั้นต่ำที่ลงทะเบียนเข้าร่วมคอนเควสท์: 10

วัตถุประสงค์
3 กิลด์จะถูกจับคู่ในสงครามซึ่งกินระยะเวลา 7 วัน! คอนเควสท์จะเป็นแบบข้ามเซิฟเวอร์ ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการต่อสู้กับกิลด์จากเซิฟเวอร์อื่นๆ กำหนดทีมผู้ป้องกันเพื่อปกป้องอาณาเขตของคุณ และส่งทีมผู้โจมตีไปรุกรานและเข้ายึดป้อมปราการของศัตรู! ล้มปราสาทของศัตรูเพื่อรับคะแนนพิเศษ! อยู่เหนือคู่แข่งของคุณโดยการสะสมคะแนนคอนเควสท์เพื่อรับรางวัลเจ๋งๆ!

ช่วงเวลาสงคราม
สงครามจะแบ่งออกเป็นหลายช่วงเวลา โดยแต่ละช่วงเวลาจะมีหน้าที่พิเศษเฉพาะของตัวเอง:
- ช่วงเตรียมตัว: จัดการป้องกันและกำหนดผู้ป้องกันเพื่อปกป้องอาณาเขต
- ช่วงรุกราน: รุกรานและเข้ายึดดินแดนของศัตรูของคุณ! ยิ่งจำนวนวันที่เข้าร่วมสงครามมากเท่าไหร่ คะแนนที่ได้จากการยึดครองแต่ละอาณาจักรก็จะยิ่งมากเท่านั้น!
- ช่วงพักฟื้น: ฮีลและเพิ่มค่าพลังให้ทีมของคุณ! จัดระเบียบการป้องกันและปกป้องแนวหน้าของคุณ!

ช่วงเวลาสันติ
ระหว่างสงครามแต่ละครั้ง แต่มีช่วงเวลาสันติ ซึ่งหัวหน้ากิลด์และรองหัวหน้ากิลด์สามารถใช้กองทุนสงครามของกิลด์เพื่อเตรียมกองทัพของคุณให้พร้อมสำหรับสงครามครั้งต่อไป!

จับคู่
สภาสงครามจะจับคู่กิลด์ที่จะมาทำสงครามตามความแข็งแกร่ง การจับคู่สองสามครั้งแรกจะเป็นแบบสุ่ม แต่สุดท้ายแล้วจะเป็นการจับคู่ฝ่ายตรงข้ามที่มีค่าพลังเทียบเท่ากัน ซึ่งนี่เป็นจุดที่เราตั้งใจจะพัฒนาในระหว่างช่วงเบต้า!

คู่มือสงคราม
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในช่วงเวลาคอนเควสท์แต่ละช่วง สามารถดูได้ในคู่มือสงครามสำหรับภารกิจที่แนะนำในแต่ละช่วงเวลา คุณจะได้รับรางวัลจากการทำภารกิจด้วย

กองทุนสงคราม
กองทุนสงครามสามารถรับได้ผ่านการบริจาคของกิลด์จากสมาชิก สมาชิกสามารถบริจาคได้มากกว่าวันละหนึ่งครั้งให้กับกองทุนสงครามของกิลด์ ซึ่งกองทุนสงครามสามารถใช้ในคอนเควส์โดยมีวัตถุประสงค์เหล่านี้
1. ซ่อมแซมหรืออัปเกรดด่านหน้า
2. Pซื้อการปันส่วนเพิ่มเติม
3. รับผู้พิทักษ์เข้าทีม (เรดบอส!)

ด่านหน้า
อาคารด่านหน้าจะมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับกิลด์เช่นการผลิตหรือการเพิ่มค่าพลังในการต่อสู้ ทรัพยากรที่ถูกผลิตจะรวมถึงเหรียญทอง เพชร (ไม่ใช่อัญมณี) และการปันส่วนการฮีล

หลังสงครามแต่ละครั้ง เลเวลปัจจุบันของด่านหน้าทั้งหมดจะลดลงเหลือ 1

คำเตือน! ด่านหน้าสามารถถูกยึดได้โดยกิลด์ฝ่ายตรงข้าม! เลเวลปัจจุบันของด่านหน้าของคุณจะลดลงเหลือ 1 เมื่อถูกศัตรูยึดครองเช่นกัน! ปกป้องด่านหน้าของคุณให้ดีหรือใช้กองทุนสงครามเพื่อซ่อมแซมด่านหน้าของคุณ!

ทีม
สมาชิกกิลด์แต่ละคนสามารถกำหนดทีมได้สูงสุด 3 ทีม โดยแต่ละทีมจะมีหน้าที่และเป้าหมายที่แตกต่างกันสำหรับสงคราม:
- ทีมผู้โจมตี: ใช้สำหรับรุกรานและบุกยึดอาณาเขตของศัตรู
- ทีมผู้ป้องกัน: ใช้สำหรับปกป้องอาณาเขตของคุณจากผู้รุกราน
- ทีมโบนัส: ใช้สำหรับเป็นทีมผู้โจมตีหรือผู้ป้องกันเพิ่มเติมก็ได้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของคุณ

หมายเหตุ: ฮีโร่ที่ซ้ำจะไม่สามารถใช้ในทีมเดียวกันได้

HP ของทีมคอนเควสท์จะไม่ฟื้นฟูหลังจากการต่อสู้ ผู้เล่นต้องใช้การปันส่วนฮีลให้กับทีมนอกจากนั้น ทุกทีมจะฟื้นฟู HP เล็กน้อยในตอนเริ่มต้นของแต่ละช่วงเวลาคอนเควสท์

หลังออกจากการต่อสู้ HP ของทีมจะไม่เพิ่มมากไปกว่าสถานะเริ่มต้นของทีมถึงแม้ว่าจะฮีลเพื่อฟื้นฟูให้มากกว่า HP เดิมก็ตาม

การปันส่วน
การเป็นส่วนเป็นไอเท็มที่ใช้ในการเพิ่มค่าพลังและฮีลทีมของคุณ คุณจะได้รับการปันส่วนจำนวนเล็กน้อยระหว่างช่วงเวลาเตรียมตัวและช่วงเวลาพักฟื้น หากต้องการ หัวหน้ากิลด์และรองหัวหน้ากิลด์สามารถซื้อการปันส่วนเพิ่มเติมได้โดยใช้กองทุนสงครามกิลด์ และการปันส่วนยังสามารถใช้ฮีลและเพิ่มค่าพลังของทีมของสมาชิกกิลด์ของคุณได้ด้วย!

ผู้พิทักษ์
คุณมัจะสู้กับเรดบอสอยู่บ่อยๆหรือเปล่า? รับเรดบอสเข้ากิลด์ของคุณสิ! กำหนดให้เรดบอสอยู่ในตำแหน่งสำคัญแล้วคอยดูเรดบอสรับมือกับคลื่นการโจมตีที่ถาโถมเข้ามา!

หมายเหตุ: การเพิ่มค่าพลังการปันส่วนและด่านหน้าจะไม่ส่งผลจะไม่ส่งผลต่อผู้พิทักษ์

แต่ละกิลด์จะมีผู้พิทักษ์อันทรงพลังคอยปกป้องปราสาทตั้งแต่แรก! กำจัดผู้พิทักษ์ปราสาทและทีมผู้ป้องกันของปราสาทของคู่แข่งเพื่อแย่งชิงสิ่งของต่างๆและคะแนนคอนเควสท์!

คุณยังคงต้องเอาชนะทีมผู้ป้องกันอื่นๆหลังจากเอาชนะผู้พิทักษ์ปราสาทเพื่อเอาชนะปราสาท!

อันดับคอนเควสท์
คะแนนคอนเควสท์จะได้รับจากการยึดครอง/เป็นเจ้าของป้อมปราการและเอาชนะปราสาทของศัตรู หลังสิ้นสุดสงคราม กิลด์ทั้ง 3 ที่สู้รบกันจะถูกจัดอันดับตามคะแนนคอนเควสท์ที่ได้รับ กิลด์ที่มีคะแนนคอนเควสท์มากที่สุดจะถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะ

ยิ่งอันดับกิลด์ของคุณที่เท่าไหร่ รางวัลก็จะดีขึ้นเท่านั้น! คุณยังอาจได้รับเพชรสำหรับใช้ซื้อของในร้านค้าคอนเควสท์ด้วย!

รางวัลอันดับที่แท้จริงจะถูกปรับเปลี่ยนหลังจากคอนเควสท์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ!

ร้านค้าคอนเควสท์
อุปกรณ์คอนเควสท์เทพนิยายได้ถูกหลอมแล้ว! พร้อมด้วยโบนัสในเซทที่ดีขึ้นและสกิลเจ๋งๆ นี่เป็นสุดยอดแห่งอุปกรณ์สำหรับนักรบในทุกคลาส! อุปกรณ์คอนเควสท์ยังเป็นอุปกรณ์เซทแรกที่สามารถเพิ่มเป็น 7 ดาวได้ด้วย!

สกิลเซทของอุปกรณ์คอนเควสท์ใหม่จะถูกเปิดเผยในวันที่ 8 กุมภาพันธ์

สำหรับนักสู้คอนเควสท์ (เบต้า)ทุกคน ขอให้กิลด์ของคุณโชคดี!

การต่อสู้เริ่มต้นแล้ว!