User avatar
Seifer
Valiant Moderator
Valiant Moderator
Topic Author
Posts: 297
Joined: Fri Aug 26, 2016 9:49 am

รายละเอียดการอัปเดทเล็กน้อย 22 มีนาคม

Wed Mar 21, 2018 12:31 pm

เรียนเวเลี่ยนทุกท่าน

ขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณหลังจากการปิดปรับปรุงระบบในสัปดาห์ที่แล้ว! เราจะมีการปิดปรับปรุงระบบเป็นระยะเวลาสั้นๆในสัปดาห์นี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังหลงเหลือ

การแก้ไขปัญหา:
- ปัญหาฮีโร่ทับซ้อนกันในร้านแฟชั่นได้รับการแก้ไขแล้ว
- แก้ไขปัญหา % ของค่าใช้จ่ายในการแปรสภาพและอัปเกรดสำหรับอุปกรณ์ 7 ดาว (ซ้ำจากอุปกรณ์ 6 ดาว)
- ตอนนี้ฮีโร่เทพนิยายสามารถใช้สกิลในโหมด 'ออโต้' ได้แล้ว
- แก้ไขปัญหาแอนิเมชั่นตอนที่วาเลรี่ชนะซึ่งซ้ำกับแอช
- แก้ไขปัญหาซึ่งทำให้ชื่อของอาวุธบางชนิดหายไปหลังจากอัปเกรดเป็น 6 ดาว

การเปลี่ยนแปลง:
- สิ้นสุดระยะเวลาลดราคาของกาชาปอง → ค่าใช้จ่ายในการอัญเชิญแบบ x10 ถูกปรับให้กลับคืนเป็น 400 อัญมณีสำหรับ x10 (ฮีโร่) และ 225 อัญมณีสำหรับ x10 (อุปกรณ์) และส่วนลดสำหรับการอัญเชิญแบบต่อเนื่องตอนนี้กลับคืนเป็นปกติแล้ว